Zásady ochrany osobních údajůZásady ochrany osobních údajů

1Úvod
1.2Podrobné oznámení o ochraně soukromí pro osobní informace shromážděné společností Autorola
Pokud používáte službu Autorola, používáme vaše osobní údaje. Toto oznámení o ochraně osobních údajů má informovat vás, "subjekt údajů", o tom, jak používáme vaše osobní údaje.

Ochrana vašich osobních údajů je důležitá a doporučujeme, abyste si přečetli toto oznámení o ochraně soukromí. Máte-li potíže s přečtením tohoto oznámení o ochraně osobních údajů nebo potřebujete pomoc s jeho pochopením, kontaktujte nás +43 1 270 02 11-0 a my vám pomůžeme, jak nejlépe můžeme.

We also use cookies. Kliknutím na ikonu Cookie v levém dolním rohu obrazovky zobrazíte podrobnosti o tom, jak používáme soubory cookies.
2Kontakt
2.1Společnost sbírající data, známá jako Správce údajů, je:

Autorola A/S
Skibhusvej 52A
DK-5000 Odense C
Denmark
Tel: +45 70 20 16 61
E-mail: kundecenter@autocom.dk


Váš primární kontakt a společnost zpracovávající vaše data, známá jako Zpracovatel údajů, je:

Autorola.cz
Ocelkova 643/20
198 00 Praha 9
Tel: +43 1 270 02 11-0
Email: info@autorola.cz

2.2Pokud máte stížnost týkající se způsobu, jakým zpracováváme vaše informace, s nimiž vám nemůžeme pomoci, měli byste se obrátit na orgán pro ochranu údajů:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Tel: +420 234 665 111
Email: posta@uoou.cz
Website: https://www.uoou.cz/

2.3Vaše osobní údaje jsou zákonem chráněny prostřednictvím obecného nařízení o ochraně údajů.

(NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů))
3Lidé, kteří se přihlásí do služby Autorola
3.1Při registraci jako uživatel služeb služby Autorola uzavřete smlouvu, pro kterou společnost Autorola požaduje vaše kontaktní údaje. Vaše informace budou použity k výkonu služeb Autorola, k ověření Vaší totožnosti a poskytnutí přístupu k příslušným informačním systémům.

Pokud neexistuje právní nárok, chystáme se smazat nebo anonymizovat údaje shromážděné od vás při procházení našich stránek 1 rok po vašem posledním přihlášení nebo 5 let po posledním zakoupení nebo prodeji jakéhokoli vozidla nebo zboží. Ponechte nám prosím čas, protože nekontrolujeme informace k vymazání každý den.
3.2V některých případech sdílíme vaše osobní údaje shromážděné při registraci do služby Autorola s třetími stranami, abychom mohli provádět dohodnutou službu. Tyto případy zahrnují, ale neomezují se pouze na: prodej nebo nákup vozidla nebo zboží, když neuhradíte legitimní faktury společnosti Autorola, když vystavíme opravný daňový doklad, na žádost úřadů v souvislosti s vyšetřováním trestné činnosti a další.

Kategorie příjemců:

 • Finanční auditoři
 • Kupující vozidel nebo zboží, které prodáváte
 • Prodejce vozidel nebo zboží, které kupujete
 • Naše banka
 • Naše společnost pro vymáhání pohledávek
 • Naše společnost pro vymáhání pohledávek
 • Poskytovatel certifikačních služeb
 • Úřady
 • Naši partneři, kteří hostují naše webové stránky a internetové služby
 • Naši partneři pro zálohování dat
 • Poskytovatelé SMS služeb
 • Stanoviště vozidel, kde vyzvedáváte nebo doručujete vozidla nebo zboží
 • Dopravní společnosti přepravující vozidla od Vás nebo k Vám.
3.3Pokud bude vozidlo nebo zboží prodáno mimo EU, budou převedeny a předány doklady do zemí mimo EU. Kupující je povinen vozidlo převést vozidlo na nového majitele spolu s doklady, aby nový majitel mohl uplatnit právní nárok na vozidlo.
4Lidé, kteří si prohlížejí naše webové stránky
4.1Shromažďujeme informace o Vámi navštívených stránkách, o tom, na která vozidla se podíváte, o tom, jaké vozidlo přidáte do svého seznamu oblíbených, o tom, která kampaň Vás přivedla na naše stránky apod. Používá se to k tomu, abychom Vám doporučili vhodná vozidla, pro marketingové účely a optimalizovali uživatelské zkušenosti s cílem zlepšit prodeje. Využíváme shromážděné informace také k tomu, abychom doporučili potenciální kupce našim prodejním týmům.
4.2Pokud neexistuje právní nárok, chystáme se smazat nebo anonymizovat údaje shromážděné od vás při procházení našich stránek 1 rok po vašem posledním přihlášení nebo 5 let po posledním zakoupení nebo prodeji jakéhokoli vozidla nebo zboží. Ponechte nám prosím čas, protože nekontrolujeme informace k vymazání každý den.

Máme legitimní zájem na optimalizaci prodejů, o kterém se domníváme, že je legální důvod shromažďovat a zpracovávat vaše informace na základě prohlížení našich webových stránek.
4.3Služby třetích stran využíváme k vytváření anonymních statistik pro používání našich webových stránek. Používáme také cookies. Další informace o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich (cookie zásadách).
5Lidé používající službu Autorola Service Desk nebo jiným způsobem požadující podporu
5.1Společnost Autorola nabízí podporu a pomoc, abychom zajistili dobrou zkušenost s používáním našich informačních systémů a služeb a zajistili včasné vyřešení případných problémů.

Jsme rádi, že vám pomůžeme, když máte problémy s našimi službami. Máme legitimní zájem pomáhat našim zákazníkům využívat naše služby.

Pro sledování našich žádostí o podporu používáme systémy třetích stran a osobní informace, které poskytnete pro účely podpory, mohou být uloženy u externího partnera.

V případech, kdy požadujete podporu pro subsystém, můžeme sdílet osobní informace, které poskytnete pro účely podpory, abychom získali požadovanou podporu od našich partnerů.

Osobní údaje, které poskytnete pro účely podpory, odstraníme nebo anonymizujeme nejvýše dva roky po vyřešení vašeho požadavku.
6Lidé, kteří se chovají špatně
6.1Uchováváme interní záznamy uživatelů, kteří se chovají špatně. To může být tím, že odmítají platit odůvodněné kupní nebo prodejní poplatky, že opakovaně šikanují prodávajícího při vyzvednutí vozidla, snaží se podvádět atd.

Tyto informace budou použity k posouzení, zda můžeme dale spolupracovat s poškozující stranou.

Máme právní zájem na udržování našich profesionálních služeb, což znamená, že se snažíme zajistit, aby se naši kupující a prodejci chovali profesionálně.
6.2V případech porušení zákona nebo pokud existuje právní nárok, sdílíme tyto informace s příslušnými stranami, jako jsou:

 • Úřady
 • Právníci

Tyto informace mohou být také relevantní pro finanční audit, neboť mohou být použity jako dokumentace pro ztrátu zisku. V tomto případě budou informace sdíleny s:

 • Finanční auditoři
6.3Pokud neexistuje právní nárok, chystáme se smazat nebo anonymizovat údaje shromážděné od vás při procházení našich stránek 1 rok po vašem posledním přihlášení nebo 5 let po posledním zakoupení nebo prodeji jakéhokoli vozidla nebo zboží. Ponechte nám prosím čas, protože nekontrolujeme informace k vymazání každý den.
7Lidé kupující a prodávající vozidla
7.1Za účelem usnadnění prodeje si kupující a prodávající musí vyměňovat osobní informace a Autorola poskytuje tyto informace oběma stranám jako součást dohody uzavřené při registraci do služby Autorola. Některé obchody jsou prováděny s prostředníkem, kde kupující a prodávající nesdílí osobní údaje. Po skončení aukce se společnost Autorola pokusí kontaktovat potenciální kupce i prodejce a pokusí se vyjednat prodej.
7.2Vaše kontaktní údaje přeneseme do zemí mimo EU v případech, kdy kupujete nebo prodáváte vozidla nebo zboží mimo EU.

Společnost Autorola používá standardní smluvní doložku, která zajistí řádnou ochranu vašich osobních informací v případě, že nebude přijato adekvátní rozhodnutí podle čl. 45 odst. 3 GDPR.
7.3Pokud neexistuje právní nárok, chystáme se smazat nebo anonymizovat údaje shromážděné od vás při procházení našich stránek 1 rok po vašem posledním přihlášení nebo 5 let po posledním zakoupení nebo prodeji jakéhokoli vozidla nebo zboží. Ponechte nám prosím čas, protože nekontrolujeme informace k vymazání každý den.
7.4Autorola je právně povinna oznámit dovezené a vyvezené zboží systému INTRASTAT a v takovém případě jim poskytne zákonem požadované osobní údaje.

Autorola je legálně povinna před vývozem odhlásit vozidlo nebo dokumentovat, že byla provedena. Při zrušení registrace budou vaše osobní informace sdíleny s příslušnými orgány.
8Lidé, kteří dostanou náhradu
8.1Pokud potřebujeme vrátit platbu, potřebujeme informace o vašem bankovním účtu, abychom Vám mohli peníze vrátit zpět. Tuto možnost můžete odmítnout, ale to bude znamenat delší čas expedice a nemůžeme přímo převést. Vrácíme peníze na základě smluvní dohody mezi vámi a námi, abychom zajistili spravedlivé zacházení s vámi a ostatními zákazníky a abychom podpořili budoucí obchod a spolupráci.

Informace o účtu budeme sdílet s:

 • Našimi bankami
 • Finančními auditory

Informace o bankovním účtu budou smazány 5 let po poslední refundaci. Ponechte nám prosím čas, protože nekontrolujeme informace k vymazání každý den.
9Lidé, kteří odmítají platit
9.1Podle smlouvy mezi našimi zákazníky a společností Autorola se společnost Autorola pokusí vymáhat platby po splatnosti.

Pokud společnost Autorola a zákazník se nemohou dohodnout na způsobu úhrady platby, společnost Autorola použije třetí stranu k vymáhání peněz a v tomto případě sdílí příslušné osobní údaje se společností pro vymáhání.

Autorola není společností zabývající se inkasem dluhů a účelem použití třetí strany je zajistit spravedlivé zacházení se všemi stranami.
9.2Pokud neexistuje právní nárok, chystáme se smazat nebo anonymizovat údaje shromážděné od vás při procházení našich stránek 1 rok po vašem posledním přihlášení nebo 5 let po posledním zakoupení nebo prodeji jakéhokoli vozidla nebo zboží. Ponechte nám prosím čas, protože nekontrolujeme informace k vymazání každý den.
10Vaše práva
10.1V souladu se zákonem máte ve vztahu k vašim osobním údajům, které společnost Autorola používá, tato práva:
10.2Právo na vymazání ("právo na zapomenutí")
Autorola na vyžádání odstraní nebo anonymizuje vaše osobní údaje. Vymazání vašich osobních údajů bude provedeno co nejdříve, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení vaší žádosti.

Vyjímky
Společnost Autorola je povinna smazat vaše údaje pouze tehdy, pokud společnost Autorola není povinna uchovávat informace nebo zároveň platí jedno z následujících ustanovení:

 • Osobní údaje již nejsou nezbytné vzhledem k účelům, pro které byly shromažďovány nebo jinak zpracovávány;
 • Odvoláte souhlas udělený pro shromažďování a zpracování a pokud neexistuje žádný jiný právní základ pro zpracování;
 • máte námitky vůči zpracování pro účely přímého marketingu;
 • vaše osobní údaje byly protiprávně zpracovány;
 • vaše osobní údaje musí být vymazány z důvodu dodržení zákonné právní povinnosti, které podléhá společnost Autorola;
10.3Právo na omezení zpracování
Společnost Autorola přestane zpracovávat vaše osobní údaje na základě vaší žádosti.

Vyjímky
Společnost Autorola je povinna zastavit zpracování vašich dat, pouze pokud platí jedno z následujících ustanovení:

 • přesnost osobních údajů je vámi zpochybněna po dobu, která umožňuje společnosti Autorola ověřit přesnost osobních údajů;
 • zpracování je protiprávní a vy nesouhlasíte s vymazáním osobních údajů a požadujete místo toho omezení jejich užívání;
 • Autorola již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale od subjektu údajů požaduje, aby vytvořily, uplatňovaly nebo obhájily právní nároky;
 • Oznámili jste Autorole, že došlo k porušení Vašich práv a svobod a očekáváte vyřízení ověření zda oprávněné důvody Autoroly převyšují ty Vaše.
10.4Právo na nápravu
Pokud zjistíte, že máme nesprávné osobní informace, dejte nám vědět a informace opravíme.
10.5Právo na přístup subjektu údajů
Je to Vaše právo mít kopiii osobních údajů, které Autorola vlastní. Poskytneme ji v elektronické podobě, pokud nebude požadováno jinak. Viditelnost vašich dat je regulována i jinými pravidly, nicméně všechny potřebné informace jsou výše uvedené. Kopie vašich osobních údajů bude doručena co nejdříve do jednoho měsíce od obdržení vaší žádosti.
10.6Právo na zrušení souhlasu
Pokud je naše shromažďování a používání vašich osobních údajů založeno na vašem souhlasu, můžete tento souhlas kdykoli odvolat zadáním Autorola.
10.7Právo na přenositelnost dat
Máte právo získat kopii vašich osobních údajů ve strojově čitelném formátu. Společnost Autorola ji může na požádání rovněž odeslat přímo jiné společnosti.

Vyjímky
Autorola je povinna poskytnout vaše osobní údaje pouze tehdy, pokud:

 • Údaje jsou vámi poskytovány společnosti Autorola,
 • shromažďování údajů je založeno na vašem souhlasu nebo smlouvě, ve které jste smluvní stranou a
 • zpracování probíhá automatizovaně (bez informací na papíře).
10.8Právo na námitku
Máte právo vznést námitky proti jakémukoli zpracování ve vztahu k přímému marketingu pokud se domníváte, že jsou porušována VAše práva a nebo je ohrožena Vaše svoboda.

Vyjímky
Společnost Autorola může nadále zpracovávat vaše osobní údaje, pokud platí jedno z následujících:

 • Autorola prokáže přesvědčivé a oprávněné důvody pro další zpracování.
 • Autorola musí zpracovat vaše osobní údaje k tomu, aby vytvořila, uplatnila nebo obhájila právní nárok.
 • Právní základ pro zpracování není založen na oprávněném zájmu nebo ve veřejném zájmu.