Volná pracovní místa na Autorola.cz

Prodej

»  Prodejce - německý jazyk
»  Sales Assistant (m/f) Backoffice

Finanční

»  Finance Manager (m/f)


Viz mezinárodní volná místa:

Nevyžádaná žádost


Vždy rádi dostaneme informace od zájemců z automobilového prostředí nebo hledajících práci v automobilovém průmyslu. Pokud jste ambiciózní a schopní čelit výzvám v rychle se vyvíjejícím prostředí, určitě se s vámi rádi spojíme.

Pokud Vás zaujala volná pozice nebo nabízíte své kvality v podobné pozici, pošlete svůj životopis na adresu:

René Buzek, Sales Manager
Autorola s.r.o.
Ocelkova 643/20
198 00 Praha 9

Nebo na e-mailovou adresu jobs@autorola.cz

Ochrana osobních údajů

Pokud žádáte o pozici v Autorole, používáme vaše osobní údaje. Toto oznámení o ochraně osobních údajů má informovat vás, "subjekt údajů", o tom, jak používáme vaše osobní údaje. Ochrana vašich osobních údajů je důležitá a doporučujeme, abyste si přečetli toto oznámení o ochraně soukromí. Máte-li potíže s přečtením tohoto oznámení o ochraně osobních údajů nebo potřebujete pomoc s jeho pochopením, dejte nám prosím vědět a my vám pomůžeme, jak nejlépe můžeme.

Kontakt

Společnost, která shromažďuje vaše údaje, je známá jako správce údajů:

Autorola.cz
Ocelkova 643/20
198 00 Praha 9
Česko
info@autorola.cz

Pokud máte stížnost týkající se způsobu, jakým zpracováváme vaše informace, s nímž vám nemůžeme pomoci, měli byste se obrátit na orgán pro ochranu údajů:

The Office for Personal Data Protection
Urad pro ochranu osobnich udaju
Pplk. Sochora 27
170 00 Prague 7
Tel. +420 234 665 111
e-mail: posta@uoou.cz

Lidé, kteří se ucházejí o místo v Autorole

Společnost Autorola zpracovává vaše osobní údaje při podání žádosti o pozici se záměrem uzavřít smlouvu. Cílem je provést předběžné posouzení vaší vhodnosti k pozici, o kterou se ucházíte, stejně jako vhodnosti pozice k vám. Společnost Autorola nesdílí vaše osobní údaje třetím stranám během předběžného hodnocení Vymazání žádostí o zaměstnání a souvisejících informací vymažeme nejpozději do 3 měsíců od jejich obdržení, dokud nebudeme vyjednávat o pozici v Autorole nebo nebudeme mít souhlas k delšímu uchování (nejvýše 1 rok).

Lidé, kteří se ucházejí o místo v Autorole

Pokud jsme Vás v předběžném posouzení vybrali, Autorola dále zpracovává vaše osobní údaje za účelem konečného rozhodnutí o tom, zda Vám nabídnout pozici a tím uzavřít pracovní smlouvu. V některých případech budete požádáni o poskytnutí kopie vašeho rejstříku trestů, které bude použito k posouzení vhodnosti k výkonu funkce. Záznam o trestním rejstříku nebude veden po konečném rozhodnutí o tom, zda vám tuto pozici nabídnout. Před tím, než nabídneme pozici u společnosti Autorola, získáme reference od bývalého zaměstnavatele a může být provedena analýza osobního profilu, aby bylo možné dále posoudit, zda jste vhodným kandidátem. Odkazy budou vyřazeny pokud bude přijato konečné rozhodnutí, pokud výslovně nesouhlasíte. Můžete kdykoli požádat o to, aby byly odkazy nebo analýza osobního profilu odstraněny. Nesdílíme vaše reference s třetími stranami, s výjimkou případů, kdy by mohly vzniknout právní problémy. Mohli bychom vás vyhledávat ve vyhledávačích, jako jsou Google a Bing, a veškeré veřejné informace mohou být součástí hodnocení. Uvědomte si, že informace zveřejněné v službách, jako jsou Facebook, Pinterest, LinkedIn a další sociální média, jsou často zahrnuty do výsledku vyhledávání z použitých vyhledávacích nástrojů, a proto mohou být zahrnuty do hodnocení.

Vaše práva
V souladu se zákonem máte ve vztahu k vašim osobním údajům, které společnost Autorola používá, tato práva:

Právo na vymazání ("právo na zapomenutí")
Autorola na vyžádání odstraní nebo anonymizuje vaše osobní údaje. Vymazání vašich osobních údajů bude provedeno co nejdříve, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení vaší žádosti.

Vyjímky
Společnost Autorola je povinna smazat vaše údaje pouze tehdy, pokud společnost Autorola není povinna uchovávat informace nebo zároveň platí jedno z následujících ustanovení:

 • Osobní údaje již nejsou nezbytné vzhledem k účelům, pro které byly shromažďovány nebo jinak zpracovávány;
 • Odvoláte souhlas udělený pro shromažďování a zpracování a pokud neexistuje žádný jiný právní základ pro zpracování;
 • máte námitky vůči zpracování pro účely přímého marketingu;
 • vaše osobní údaje byly protiprávně zpracovány;
 • vaše osobní údaje musí být vymazány z důvodu dodržení zákonné právní povinnosti, které podléhá společnost Autorola;

Právo na omezení zpracování
Společnost Autorola přestane zpracovávat vaše osobní údaje na základě vaší žádosti.

Vyjímky
Společnost Autorola je povinna zastavit zpracování vašich dat, pouze pokud platí jedno z následujících ustanovení:

 • přesnost osobních údajů je vámi zpochybněna po dobu, která umožňuje společnosti Autorola ověřit přesnost osobních údajů;
 • zpracování je protiprávní a vy nesouhlasíte s vymazáním osobních údajů a požadujete místo toho omezení jejich užívání;
 • Autorola již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale od subjektu údajů požaduje, aby vytvořily, uplatňovaly nebo obhájily právní nároky;
 • Oznámili jste Autorole, že došlo k porušení Vašich práv a svobod a očekáváte vyřízení ověření zda oprávněné důvody Autoroly převyšují ty Vaše.

Právo na nápravu
Pokud zjistíte, že máme nesprávné osobní informace, dejte nám vědět a informace opravíme.

Právo na přístup subjektu údajů
Je to Vaše právo mít kopiii osobních údajů, které Autorola vlastní. Poskytneme ji v elektronické podobě, pokud nebude požadováno jinak. Viditelnost vašich dat je regulována i jinými pravidly, nicméně všechny potřebné informace jsou výše uvedené. Kopie vašich osobních údajů bude doručena co nejdříve do jednoho měsíce od obdržení vaší žádosti.

Právo na zrušení souhlasu
Pokud je naše shromažďování a používání vašich osobních údajů založeno na vašem souhlasu, můžete tento souhlas kdykoli odvolat zadáním Autorola.

Právo na přenositelnost dat
Máte právo získat kopii vašich osobních údajů ve strojově čitelném formátu. Společnost Autorola ji může na požádání rovněž odeslat přímo jiné společnosti.

Vyjímky
Autorola je povinna poskytnout vaše osobní údaje pouze tehdy, pokud:

 • Údaje jsou vámi poskytovány společnosti Autorola,
 • shromažďování údajů je založeno na vašem souhlasu nebo smlouvě, ve které jste smluvní stranou a
 • zpracování probíhá automatizovaně (bez informací na papíře).

Právo na námitku
Máte právo vznést námitky proti jakémukoli zpracování ve vztahu k přímému marketingu pokud se domníváte, že jsou porušována VAše práva a nebo je ohrožena Vaše svoboda.

Vyjímky
Společnost Autorola může nadále zpracovávat vaše osobní údaje, pokud platí jedno z následujících:

 • Autorola prokáže přesvědčivé a oprávněné důvody pro další zpracování.
 • Autorola musí zpracovat vaše osobní údaje k tomu, aby vytvořila, uplatnila nebo obhájila právní nárok.
 • Právní základ pro zpracování není založen na oprávněném zájmu nebo ve veřejném zájmu.

Způsobilost našich zkušených pracovníků zajišťuje nejlepší rady našim zákazníkům při prodeji vozidla.

Z tohoto důvodu na Autorola.cz přidáváme veliký význam lidským zdrojům. Vážíme si svých kolegů a osobní vývoj má vysokou prioritu.
Peter Grøftehauge
CEO, Autorola.cz